از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :1574

Hit :1662

Hit :2159

Hit :1551

Hit :1247

Hit :1090

Hit :1064

Hit :1072

Hit :1415

Hit :1568

Hit :1264

Hit :1769

Hit :1464

Hit :1266

Hit :1274

Hit :2659

Hit :1885

Hit :2908

Hit :2437

Hit :2128

Hit :2374

Hit :2115

Hit :2656

Hit :1855

Hit :1846

Hit :2258

Hit :2625

Hit :3039

Hit :2135

Hit :2052

Hit :2119

Hit :2366

Hit :2579

Hit :2410

Hit :2000

Hit :2488

Hit :3269

Hit :2447

Hit :2697

Hit :3134

Hit :3180

Hit :2850

Hit :3354

Hit :2652

Hit :2692

Hit :3028

Hit :2575

Hit :3313

.
Social Networks
 

     
Top