از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :367

Hit :361

Hit :754

Hit :823

Hit :772

Hit :691

Hit :729

Hit :722

Hit :606

Hit :578

Hit :857

Hit :1019

Hit :1225

Hit :1028

Hit :880

Hit :906

Hit :939

Hit :947

Hit :802

Hit :909

Hit :1063

Hit :1177

Hit :1096

Hit :1207

Hit :1440

Hit :1333

Hit :1322

Hit :1227

Hit :1246

Hit :1262

Hit :1284

Hit :1248

Hit :1293

Top