از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :590

Hit :563

Hit :1039

Hit :921

Hit :755

Hit :634

Hit :569

Hit :609

Hit :982

Hit :956

Hit :710

Hit :1069

Hit :721

Hit :753

Hit :867

Hit :1818

Hit :1324

Hit :2229

Hit :1964

Hit :1701

Hit :1762

Hit :1642

Hit :1943

Hit :1396

Hit :1219

Hit :1836

Hit :2093

Hit :2311

Hit :1734

Hit :1691

Hit :1659

Hit :1731

Hit :1931

Hit :1774

Hit :1654

Hit :1950

Hit :2425

Hit :1980

Hit :2069

Hit :2509

Hit :2439

Hit :2248

Hit :2499

Hit :2133

Hit :2149

Hit :2347

Hit :2058

Hit :2532

.
Social Networks
 

     
Top