از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :1019

Hit :1109

Hit :1563

Hit :1218

Hit :985

Hit :840

Hit :815

Hit :815

Hit :1206

Hit :1299

Hit :976

Hit :1453

Hit :1081

Hit :1048

Hit :1064

Hit :2284

Hit :1639

Hit :2545

Hit :2219

Hit :1906

Hit :2166

Hit :1874

Hit :2287

Hit :1629

Hit :1563

Hit :2027

Hit :2338

Hit :2694

Hit :1938

Hit :1859

Hit :1870

Hit :2120

Hit :2326

Hit :2134

Hit :1816

Hit :2267

Hit :2846

Hit :2194

Hit :2435

Hit :2793

Hit :2891

Hit :2545

Hit :2941

Hit :2382

Hit :2406

Hit :2762

Hit :2303

Hit :2986

.
Social Networks
 

     
Top