از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :320

Hit :317

Hit :720

Hit :803

Hit :745

Hit :660

Hit :698

Hit :685

Hit :575

Hit :565

Hit :828

Hit :1001

Hit :1198

Hit :1012

Hit :860

Hit :889

Hit :922

Hit :934

Hit :776

Hit :892

Hit :1045

Hit :1154

Hit :1078

Hit :1189

Hit :1423

Hit :1317

Hit :1305

Hit :1203

Hit :1227

Hit :1239

Hit :1262

Hit :1216

Hit :1278

Top