از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :38

Hit :40

Hit :33

Hit :135

Hit :221

Hit :201

Hit :699

Hit :638

Hit :1100

Hit :1124

Hit :1065

Hit :1020

Hit :980

Hit :961

Hit :792

Hit :764

Hit :1077

Hit :1259

Hit :1459

Hit :1219

Hit :1121

Hit :1110

Hit :1149

Hit :1181

Hit :1012

Hit :1138

Hit :1292

Hit :1430

Hit :1307

Hit :1420

Hit :1701

Hit :1553

Hit :1544

Hit :1429

Hit :1482

Hit :1452

Hit :1509

Hit :1419

Hit :1512

Social Networks
 

     
Top