از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :1971

Hit :2069

Hit :2541

Hit :1828

Hit :1615

Hit :1354

Hit :1284

Hit :1299

Hit :1634

Hit :1800

Hit :1560

Hit :2047

Hit :1749

Hit :1506

Hit :1509

Hit :2928

Hit :2205

Hit :3230

Hit :2648

Hit :2349

Hit :2573

Hit :2362

Hit :2914

Hit :2096

Hit :2070

Hit :2506

Hit :2926

Hit :3290

Hit :2338

Hit :2260

Hit :2355

Hit :2630

Hit :2791

Hit :2593

Hit :2165

Hit :2769

Hit :3559

Hit :2761

Hit :2967

Hit :3433

Hit :3439

Hit :3119

Hit :3632

Hit :2941

Hit :2947

Hit :3289

Hit :2881

Hit :3635

.
Social Networks
 

     
Top