از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :179

Hit :138

Hit :136

Hit :141

Hit :145

Hit :472

Hit :410

Hit :313

Hit :338

Hit :306

Hit :415

Hit :404

Hit :1023

Hit :900

Hit :1420

Hit :1356

Hit :1305

Hit :1246

Hit :1228

Hit :1248

Hit :1026

Hit :937

Hit :1322

Hit :1496

Hit :1706

Hit :1409

Hit :1339

Hit :1316

Hit :1346

Hit :1386

Hit :1220

Hit :1354

Hit :1476

Hit :1712

Hit :1539

Hit :1636

Hit :1949

Hit :1804

Hit :1768

Hit :1709

Hit :1691

Hit :1687

Hit :1781

Hit :1636

Hit :1779

Social Networks
 

     
Top