از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :144

Hit :171

Hit :675

Hit :513

Hit :464

Hit :404

Hit :412

Hit :761

Hit :676

Hit :518

Hit :724

Hit :548

Hit :596

Hit :710

Hit :1387

Hit :1127

Hit :1796

Hit :1649

Hit :1528

Hit :1506

Hit :1441

Hit :1595

Hit :1232

Hit :1073

Hit :1654

Hit :1841

Hit :2022

Hit :1563

Hit :1533

Hit :1492

Hit :1534

Hit :1615

Hit :1471

Hit :1515

Hit :1648

Hit :2052

Hit :1758

Hit :1862

Hit :2246

Hit :2144

Hit :2018

Hit :2090

Hit :1881

Hit :1910

Hit :2089

Hit :1833

Hit :2159

.
Social Networks
 

     
Top