از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :220

Hit :232

Hit :175

Hit :174

Hit :208

Hit :306

Hit :292

Hit :826

Hit :755

Hit :1233

Hit :1225

Hit :1177

Hit :1132

Hit :1101

Hit :1082

Hit :876

Hit :838

Hit :1187

Hit :1355

Hit :1562

Hit :1302

Hit :1214

Hit :1195

Hit :1235

Hit :1281

Hit :1107

Hit :1235

Hit :1381

Hit :1536

Hit :1400

Hit :1518

Hit :1820

Hit :1646

Hit :1637

Hit :1524

Hit :1568

Hit :1553

Hit :1609

Hit :1517

Hit :1627

Social Networks
 

     
Top