از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :747

Hit :798

Hit :1279

Hit :1025

Hit :854

Hit :700

Hit :669

Hit :681

Hit :1055

Hit :1082

Hit :828

Hit :1275

Hit :870

Hit :874

Hit :934

Hit :2016

Hit :1465

Hit :2352

Hit :2072

Hit :1773

Hit :1940

Hit :1716

Hit :2074

Hit :1476

Hit :1379

Hit :1907

Hit :2206

Hit :2507

Hit :1806

Hit :1746

Hit :1739

Hit :1903

Hit :2105

Hit :1905

Hit :1714

Hit :2060

Hit :2602

Hit :2083

Hit :2237

Hit :2650

Hit :2672

Hit :2370

Hit :2719

Hit :2236

Hit :2266

Hit :2512

Hit :2165

Hit :2685

.
Social Networks
 

     
Top