از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :450

Hit :435

Hit :828

Hit :902

Hit :848

Hit :761

Hit :780

Hit :769

Hit :650

Hit :621

Hit :905

Hit :1065

Hit :1280

Hit :1071

Hit :926

Hit :944

Hit :984

Hit :999

Hit :834

Hit :953

Hit :1114

Hit :1222

Hit :1137

Hit :1246

Hit :1487

Hit :1380

Hit :1372

Hit :1271

Hit :1293

Hit :1301

Hit :1328

Hit :1290

Hit :1341

Top