از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :353

Hit :382

Hit :785

Hit :630

Hit :545

Hit :478

Hit :508

Hit :884

Hit :789

Hit :606

Hit :880

Hit :627

Hit :668

Hit :782

Hit :1576

Hit :1223

Hit :1993

Hit :1822

Hit :1609

Hit :1611

Hit :1544

Hit :1735

Hit :1305

Hit :1133

Hit :1735

Hit :1937

Hit :2142

Hit :1635

Hit :1599

Hit :1568

Hit :1606

Hit :1736

Hit :1597

Hit :1577

Hit :1729

Hit :2193

Hit :1857

Hit :1957

Hit :2362

Hit :2292

Hit :2121

Hit :2256

Hit :1992

Hit :2008

Hit :2216

Hit :1932

Hit :2341

.
Social Networks
 

     
Top