از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :325

Hit :334

Hit :247

Hit :241

Hit :249

Hit :355

Hit :343

Hit :894

Hit :813

Hit :1300

Hit :1277

Hit :1238

Hit :1190

Hit :1159

Hit :1149

Hit :927

Hit :886

Hit :1241

Hit :1406

Hit :1621

Hit :1345

Hit :1268

Hit :1248

Hit :1288

Hit :1322

Hit :1162

Hit :1294

Hit :1425

Hit :1616

Hit :1455

Hit :1571

Hit :1886

Hit :1697

Hit :1693

Hit :1583

Hit :1633

Hit :1608

Hit :1675

Hit :1568

Hit :1692

Social Networks
 

     
Top