از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :518

Hit :369

Hit :360

Hit :298

Hit :310

Hit :656

Hit :553

Hit :428

Hit :567

Hit :465

Hit :507

Hit :619

Hit :1242

Hit :1023

Hit :1644

Hit :1536

Hit :1447

Hit :1402

Hit :1343

Hit :1443

Hit :1139

Hit :1015

Hit :1533

Hit :1665

Hit :1917

Hit :1500

Hit :1466

Hit :1423

Hit :1461

Hit :1559

Hit :1377

Hit :1451

Hit :1577

Hit :1915

Hit :1686

Hit :1767

Hit :2119

Hit :2036

Hit :1913

Hit :1954

Hit :1802

Hit :1820

Hit :1965

Hit :1763

Hit :2001

Social Networks
 

     
Top