از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :1808

Hit :1908

Hit :2383

Hit :1700

Hit :1442

Hit :1237

Hit :1177

Hit :1195

Hit :1531

Hit :1696

Hit :1434

Hit :1922

Hit :1632

Hit :1391

Hit :1402

Hit :2811

Hit :2097

Hit :3074

Hit :2545

Hit :2236

Hit :2469

Hit :2244

Hit :2809

Hit :1986

Hit :1966

Hit :2389

Hit :2783

Hit :3166

Hit :2230

Hit :2154

Hit :2251

Hit :2488

Hit :2704

Hit :2502

Hit :2084

Hit :2647

Hit :3437

Hit :2621

Hit :2844

Hit :3298

Hit :3313

Hit :2989

Hit :3501

Hit :2821

Hit :2828

Hit :3160

Hit :2742

Hit :3503

.
Social Networks
 

     
Top