از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :387

Hit :273

Hit :289

Hit :247

Hit :245

Hit :564

Hit :487

Hit :381

Hit :479

Hit :392

Hit :466

Hit :525

Hit :1140

Hit :964

Hit :1541

Hit :1449

Hit :1367

Hit :1306

Hit :1292

Hit :1346

Hit :1086

Hit :981

Hit :1445

Hit :1580

Hit :1855

Hit :1458

Hit :1418

Hit :1376

Hit :1415

Hit :1485

Hit :1308

Hit :1409

Hit :1526

Hit :1820

Hit :1624

Hit :1700

Hit :2042

Hit :1935

Hit :1850

Hit :1846

Hit :1750

Hit :1759

Hit :1869

Hit :1710

Hit :1903

Social Networks
 

     
Top