Pelican Nebula and Dark Clouds Inside


این تصویر ویرایش مجدد سحابی پلیکان است که قبلا به اشتراک گذاشتم این بار با کوچک کردن ستاره ها و ایجاد تمایز بیشتر بین گاز و غبار تاکید بیشتری بر چگونگی این توزیع زیبا داشته ام.. تصویر تماما داخل شهر نوردهی شده و سایر اطلاعات تصویر در ویرایش قبلی در گالری من موجود است.
Title Pelican Nebula and Dark Clouds Inside
Hit 2139
Photographer حمید ناصریحمید ناصری


No comments have been posted.

Top