سحابی مرداب و پیرامون


در این تصویر نواحی سحابی توسط 20 فریم 5 دقیقه ای که با فیلتر zwo dual band نوردهی شده تقویت شده
Title سحابی مرداب و پیرامون
Hit 1099
Photographer حمید ناصریحمید ناصری
Camera ASI2600MC pro
Lens Aperture 5.2
Telescope WO flt 110
Exposure 33*300sec
ISO gain 100
Accessories WO flattener reducer 0.8


No comments have been posted.

Top