M8


Title M8
Hit 2104
Photographer حمید ناصریحمید ناصری
Camera Canon 40D modified
Lens Aperture 6.5
Telescope WO flt 110
F 715
Exposure 21 *210sec
ISO 1600
Accessories synguiderII + NEQ6pro


3 comments have been posted.

حمید جان عالیه هم خوب روی رنگ کار کردی هم مرکز سحابی به خوبی دیده میشه.
ممنون اشکان عزیز.همانطور که خود شما هم میدونید نوردهی مناسب اولین شرط رسیدن به نور و رنگ کافی در تصویر نهایی هست. من برای این تصویر کمترین زمان ممکن را برای ادیت گذاشتم. شاید فقط ده دقیقه زمان برد تا ادیت بشه علتش هم دیتای کافی بود.
سلام آقا حمید عکس خیلی زیبایی شده، جزییات خوب و رنگهای طبیعی، ادیت عکسهای این منطقه بدلیل ستاره های زیاد خیلی سخت هست ولی شما خیلی خوب ادیت کردید موفق باشید
Top