Mohammad Rahimi
ممنون از شما بیژن جان و حمید آقای گرامی سپاس از شما جناب بهاری نیای گرامی الودگی نوری بیشتر از این بود و سعی کردم کمتر کنم ولی در زمان عکاسی امکان تغییر مکان برای تغیر زاویه الودگی نوری بود ، موضوع مهم الودگی نوری است بو به عمد در تصویر جا داده شد. برای کاهش الودگی نوری باید ادیت را به صورتی انجام دهید که فقط بخشی که الودگی نوری در ان وجود دارد سلکت شود و با ابزار کاهش تون یا کاهش رنگ و شدت نور میزان غلظت الودگی را کاهش دهید. بنده برای این کار با ایجاد دو لایه از لایه اصلی در ابتدای ویرایش تصویر استفاده میکنم. حوالی قسمت الودگی را ( کمی بیشتر از ان را ) سلکت میکنم. به قسمت مودیفای سلکت میروم حداکثر عدد برای ملایم شدن شدن نور و رنگ را انتخاب میکنم ( 250 ) و پس از اوکی شدن به قسمت هیو ساچوریشن میروم و در کانالهای رنگی رنگی را که بیشترین نور مزاحم را دارد انتخاب میکنم و به نرمی از ان میکاهم. این کار را با رنگهای دیگری که ممکن است مخلوط در ان رنگ باشد نیز انجام میدهم به صورتی که ارام ارام نور کم شود و بین نورها در پایین و بالای تصویر سلکت شده مرزی ایجاد نشود و تصویر خراب نشود. این کار شما باید حتما روی لایه پایین با شدت بیشتر و روی لایه بالا با شدت کمتر انجام شود. اپاسیتی لایه بالا را به نسبت غلظت ویرایش میتوانید بین 50 تا 30 انتخاب کنید. در اینجا سخت هست همه تکنیک را برای شما بازگو کنم ولی اصل کار همین است. با این روش میشود حتی به نسبت بسیار زیاد الودگی نوری را کاهش داد و تصاویر را نویز گیری هم کرد. در زیر نمونه عکس نخست هم برایتان قرار میگیرد.Top