veil nebula بازمانده‌ی ابرنواختری به‌نام «پرده – Veil»


تصویری که مشاهده می‌کنید بخشی از سحابی یک بازمانده‌ی ابرنواختری به‌نام « پرده – Veil» است که در صورت فلکی دجاجه (قو)‌ قرار دارد. این سحابی بخش کوچکی از سحابی حلقه‌ی دجاجه است که ویلیام هرشل آن ‌را کشف کرد.
Title veil nebula بازمانده‌ی ابرنواختری به‌نام «پرده – Veil»
Hit 3279
Location اصفهان. شهرضا .روستای هونجان
Camera 1200D modifid
Telescope apo 120 ed sw
F 5.9
Exposure 30*2min
ISO 1600
Photography Techniques DSS+PS 4dark -4flat
Date of photography 27/5/2016 /// 14/3/1395


4 comments have been posted.

سپاس جناب ناصری 🌹🌹🌹
خیلی زیباست با یک کادر بندی عالی.
سپاس جناب رحیمی.بله دقیقا. متشکرم از راهنماییهاتون.
بیژن جان عکس خوبی گرفتی . رنگ ستاره ها خوب ثبت شده. به نظرم باید تعداد فریمها را بیشتر کنی و حساسیت را کمتر کنی . نویز تصویر کمتر خواهد شد.
Top