طلوع


Title طلوع
Hit 3290
Location خاش
Camera htc one v
Date of photography 20/4/95


3 comments have been posted.

یک نماست
سلام تصویر رو با گوشی موبایل گرفتم و بعد ادیت کردم
زیباست. تصویر دو نما است یا ان را روشن کرده اید ؟
Top