سیاره شامگاهی

More

راه شیری ،کویر خارا ،تابستان ۹۶

More

آب انبار ،شاهکار معماری آبی ایران و قسمتی از بخش مرکزی راه شیری

More

Our Home, Milky Way Galaxy

More

پاسارگاد

More

دورنمای شهر

More

آسمان یلدایی آبعلی

More

کاروانسرای مزینان

More

CENTER OF MILKWAY

More

میدان شاه عباس صفوی

More

عکس نجومی

More

قبرهای گورستان خالد نبی

More

آلودگی نوری

More

First new moon of 2020

More

جبار زمستانه مهمان مسجد تاریخی ورامین

More

نگاه به کاه کشان

More

عکس نجومی

More

Badab Soort at Night

More

Orion

More

Top