تمدن گمشده


Title تمدن گمشده
Hit 2911
Location صحرای (بونماد) اطراف شهرستان گراش فارس
Camera 5D III
Lens 14 MM
Lens Aperture 2.8
Exposure 30 sec
ISO 3200
Date of photography تابستان 95


2 comments have been posted.

ممنون جناب رحیمی
بسیار زیباست و کادر بندی خوبی انجام داده اید. لذت بردم موفق باشید
Top