شکوه زمین


گاهی شکوه زمین، آسمان بزرگ را مقهور خود می کند....
Title شکوه زمین
Hit 3107
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location منطقه شش پیر فارس شیراز
Camera Canon 6D
Lens 14 mm samyung
Lens Aperture 2.8
Exposure 25 s
ISO 5000


1 comments have been posted.

بسیار زیبا منظره زمین و اسمان را به تصویر کشیدین موفق باشی
Top