Appenine Mountains


رشته کوههای آپناین از مهمترین رشته کوههای سطح ماه می باشد که در بخش های جنوب ,غرب وشمال دریای باران ها قرارگرفته است .
این  رشته کوه نزدیک به 644 کیلومتر طول داردو دارای 3000 قله جدا ازهم می باشد و مهمترین قله آن هادلی به ارتفاع 4550 متر جلب توجه می کند.
این رشته کوه یکی از سوژه های جذاب برای رصد و عکاسی می باشد.
Title Appenine Mountains
Hit 3016
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قائمشهر
Camera DMK camera 21
Telescope Meade 10"LX90
Photography Techniques stack
Accessories Registax
Date of photography 2016/6/16
keyword


No comments have been posted.

Top