کاخ تچر


53 دقیقه نوردهی متشکل از 212 شات 15 ثانیه ای که حدود ساعت 12 عکاسی شده است
عکس فوق مربوط به کاخ تچر در تخت جمشید می باشد
Title کاخ تچر
Hit 1061
Location تخت جمشید شیراز
Camera canon 700d
Lens canon 18-135mm
Lens Aperture 3.5
F 18mm
Exposure 15.0
ISO 800
Photography Techniques star track
Date of photography 1398.8.2


No comments have been posted.

Top