رد ستارگان برفراز دروازه قرآن و آلودگی نوری شیراز


متاسفانه به دلیل مدت زمان کم نوردهی (23 دقیقه) رد ستاره ها به وضوح قابل مشاهده نیست.
Title رد ستارگان برفراز دروازه قرآن و آلودگی نوری شیراز
Hit 4895
Location شیراز
Camera canon 6D
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 2.8
F 14
Exposure 2
ISO 1000
Photography Techniques رد ستارگان
Date of photography 17 اسفند 92


No comments have been posted.

Top