شیراز

 

کارگاه عکاسی نجومی از طبیعت تا ژرفا

کارگاه عکاسی نجومی از طبیعت تا ژرفا 3 الی 7 آبان در شیراز برگزار میشود.

ماه، بهرام، هفت ستاره ناتمام

ماه گرفتگی 5 مرداد 97 ، شیراز هتل هفت ستاره ناتمام مجتمع خلیج فارس

lunar eclipse

عکس در شیراز گرفته شده و در مراحل ماه گرفتگی می باشد

برگزاری کارگاه عکاسی نجومی در شیراز


برگزاری نمایشگاه عکس علی حسن زاده هنرمند لامردی در شیراز

نگارخانه تار و پود در شیراز از تاریخ 11 الی 17 تیرماه میزبان برگزاری نمایشگاه عکس علی حسن زاده هنرمند لامردی خواهد بود.

ماه از پنجره دید ابوریحان 1

ماه از پشت بزرگترین تلسکوپ پژوهشی و فعال حال حاضر کشور،تلکوپ نیم متری سایت 1 رصد خانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز-(البته با لحاظ نکردن کلمه ی فعال و برشمردن تلسکوپ 60 سانتیمتری رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی باید گفت این تلسکوپ از نظر قطر آینه و در م

ماه از پنجره دید ابوریحان 2

ماه از پشت تلسکوپ سایت 2 رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز

اطلاعیه تازه دبیرخانه کارگاه جهان در شب TWAN

اطلاعیه تازه دبیرخانه کارگاه جهان در شب TWAN در خصوص امکان ثبت نام فهرست دوم علاقمندان به شرکت در کارگاه منتشر شد.

ششمین کارگاه عکاسی نجومی جهان در شب TWAN

اسامی پذیرفته شدگان اولیه ششمین نمایشگاه و کارگاه جهان در شب TWAN منتشر شد.

سحابی خرچنگ

سحابی خرچنگ یا مسیه1 در آسمان پاییزی

Top