نوری

 

عکاسی شب دشت کویر طرود شاهرود

Night Photography of desert of Troud in Iran photo shot by Nikon D610

نمایی از آسمان شب فصل بهار معدن نمک تالاب بین المللی گاوخونی


آسمان شب چهارمحال_بختیاری ،اردل


در قلب سحابی رزت


آسمان جنوب


Flaming star nebula

سحابی ستاره شعله‌ور یک سحابی نشری، بازتابی در صورت فلکی ارابه ران در اطراف ستاره متغیر ا ای ارابه ران می باشد. فاصله این سحابی از ما 1500 سال نوری و وسعت آن حدود 5 سال نوری است متاسفانه بدلیل ابری شدن هوا و باران ناگهانی، دیتای جمع آوری شده خیلی کم

کهکشان راه شیری و آسمان کویرسهل

بعد از عبور از جاده ای سخت و ناهموار به همراه طبیعت جانوری بکر که موجب عکاسی در شبی سخت وپرخطر تر از همیشه میشد و آسمانی که به تمام سختی هاش میارزید...

ابتدای کویر شاهرود و الودگی نوری دامغان

ابتدای کویر شاهرود و الودگی نوری دامغان حتی در فاصله صدوبیست کیلومتر

Field of view around betelgeuse


کهکشان آندرومدا


Top