آلودگی

 

نمایی از آسمان شب فصل بهار معدن نمک تالاب بین المللی گاوخونی


آسمان شب چهارمحال_بختیاری ،اردل


آسمان جنوب


بازتاب شباهنگ

شب قبل از خورگرفت ۵ دی ۹۸، در ساحل زیبای خنیزی کمپ کردیم و از زیبایی های بینظیر طبیعت لذت بردیم.

ارگ تاریخی بم

رد ستاره بر فراز ارگ تاریخی بم

ارگ بم

رد ستاره از ارگ تاریخی بم

عطارد و آلودگی

این عکس در زمان گذر عطارد ثبت شده است که به خاطر الودگی هوای تهران ثبت این تصویر ممکن شده است و نیازی به استفاده از فیلتر نبوده است

غروب ماه، ستارگان زمستانی و آلودگی نوری

دو منبع نوری در دو سوی این تصویر قرار دارند. یکی ماه، قمر دائمی زمین در حال غروب و دیکر 7 لامپ گازی خیابان که در طول شب روشن گذاشته شدند پس ابر ها اینگونه دیده می شوند. این یک نمونه کوچک از شکل آلودگی نوری در طول شب است.

کهکشان راه شیری

کهکشان راه شیری و آلودگی نوری ماهیگیران غیر مجاز

رد ستارگان بر فراز سامان


Top