برفراز

 

یک طوفان اَبَرسلولی برفراز تگزاس

1400/030/23

رد ستارگان برفراز خلیج فارس

به مناسبت ١٠ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس این عکس رو شب قبل از خورشید گرفتی ۵ دی ماه ١٣٩٨ گرفتم خلیج فارس فارس واقعا که آدم رو مجذوب خودش میکنه و همینطوری بود که این سفر یکی از خاطره انگیز ترین سفر های زندگیم.

شفق های قطبی برفراز دریاچه ی یخ زده

شفق های قطبی برفراز دریاچه یخ زده

رد ستارگان برفراز کلوت کوهمند


رد ستارگان بر فراز سامان


همنشینی ماه و ناهید


قلعه لک لکها


برفراز قلعه

کهکشان راه شیری برفراز قلعه مخروبه.

تک درخت

کهکشان برفراز تک درخت

شهاب های جوزایی

بارش شهابی جوزایی برفراز کویر حلوان

Top