برفراز

 

رد ستارگان برفراز خلیج فارس

به مناسبت ١٠ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس این عکس رو شب قبل از خورشید گرفتی ۵ دی ماه ١٣٩٨ گرفتم خلیج فارس فارس واقعا که آدم رو مجذوب خودش میکنه و همینطوری بود که این سفر یکی از خاطره انگیز ترین سفر های زندگیم.

شفق های قطبی برفراز دریاچه ی یخ زده

شفق های قطبی برفراز دریاچه یخ زده

رد ستارگان برفراز کلوت کوهمند


رد ستارگان بر فراز سامان


همنشینی ماه و ناهید


قلعه لک لکها


برفراز قلعه

کهکشان راه شیری برفراز قلعه مخروبه.

تک درخت

کهکشان برفراز تک درخت

شهاب های جوزایی

بارش شهابی جوزایی برفراز کویر حلوان

Total Lunar Eclipse Above Hunejan Woodlands

طولانی ترین خسوف قرن برفراز بیشه زار های هونجان

Top