ستارگان

 

کلوت شهداد


Desert at night


ستارگان بر فراز آتشفشان در حال فوران


ستارگان آبی رنگ آواره در خوشه کروی M53


Field of view around betelgeuse


بیرجند در شب

رد ستارگان در آسمان شب بیرجند

رد ستارگان

رد ستارگان در ساحل دریای خزر شهر بابلسر

رد ستارگان برفراز خلیج فارس

به مناسبت ١٠ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس این عکس رو شب قبل از خورشید گرفتی ۵ دی ماه ١٣٩٨ گرفتم خلیج فارس فارس واقعا که آدم رو مجذوب خودش میکنه و همینطوری بود که این سفر یکی از خاطره انگیز ترین سفر های زندگیم.

آسیاب بادی و رد ستارگان


رد ستارگان بر فراز "راگوسا"


Top