ستارگان

 

ستارگان بر فراز آتشفشان در حال فوران


ستارگان آبی رنگ آواره در خوشه کروی M53


Field of view around betelgeuse


بیرجند در شب

رد ستارگان در آسمان شب بیرجند

رد ستارگان

رد ستارگان در ساحل دریای خزر شهر بابلسر

رد ستارگان برفراز خلیج فارس

به مناسبت ١٠ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس این عکس رو شب قبل از خورشید گرفتی ۵ دی ماه ١٣٩٨ گرفتم خلیج فارس فارس واقعا که آدم رو مجذوب خودش میکنه و همینطوری بود که این سفر یکی از خاطره انگیز ترین سفر های زندگیم.

آسیاب بادی و رد ستارگان


رد ستارگان بر فراز "راگوسا"


زندگی عشایری و ستارگان

این عکس در نزدیکی کوهرنگ گرفته شده است و زندگی و سیاه چادر عشایر را بر فراز ستارگان نشان میدهد پشت زمینه نیز یه علت نورهای کم نوری که در پشت صحنه عکاسی قرار دارند روشن شده است

غروب ماه، ستارگان زمستانی و آلودگی نوری

دو منبع نوری در دو سوی این تصویر قرار دارند. یکی ماه، قمر دائمی زمین در حال غروب و دیکر 7 لامپ گازی خیابان که در طول شب روشن گذاشته شدند پس ابر ها اینگونه دیده می شوند. این یک نمونه کوچک از شکل آلودگی نوری در طول شب است.

Top