دروازه

 

دروازه فرافر

دروازه فرافر در این عکس صندوق امانتی از جنس خشت وگل در مرکز تصویر ، صورت فلکی شکارچی سمت چپ بالا و خوشه پروین سمت راست بالا و مجسمه آرش کمانگیر که به تازگی در این مکان نصب شده قابل مشاهده است.

دروازه ملل


مجموعه پادشاهی


دروازه زمان


دروازه آسمان


مسجد دروازه


خط ستارگان

حرکت ستارگان بر فراز دروازه فرافر و مجسمه آرش کمان گیر

دروازه آسمان

کمان راه شیری که به مانند دروازه ای برای ورود به آسمان بر بالای جاده کشیده شده

نمایشگاه عکس رازهای شب ایران

نمایشگاه رازهای شب ایران آثار عکاسی نجومی مرتضی مرادلی با موضوع عکاسی نجومی از آثار تاریخی ایران از 6 اردیبهشت ماه در کاخ گلستان برگزار میشود.

رد ستارگان برفراز دروازه قرآن و آلودگی نوری شیراز

رد ستارگان برفراز دروازه قرآن و آلودگی نوری شیراز

Top