راه شیری


Title راه شیری
Hit 3275
Photographer سهیل شهبازیسهیل شهبازی
Camera D610
Lens Sigma 28mm f/2.8
Lens Aperture 2.8
Exposure 25
ISO 3200


1 comments have been posted.

خیلی کار زیبایی شده احسنت.منطقه بسیار تاریک به نظر میرسه و آسمانش جون میده برای کار دیپ اسکای.
Top