پروژه دوره عکاسی نجومی- سایت elearnix


پروژه نهایی برای دوره عکاسی نجومی، عکاسی دورقطبی با حضور یک المان غیر معقول در عکس بود. دانشجو بودم و مجبور شدم پشت بوم خوابگاه عکاسی کنم. دقیقن کنار ستاره قطبی یک پروژکتور شهری پرنور قرار داشت. در ورودی پشت بام رو گذاشتم جلوی نور افکن و یک ساعت نور
Title پروژه دوره عکاسی نجومی- سایت elearnix
Hit 2399
Location جهرم- فارس- بلوار نخلستان
Camera Zenit 312
Lens 50mm
Lens Aperture ?
Telescope -
Exposure B
Filter -
ISO 120
Accessories یک برگ A4 به عنوان هود
Date of photography 17/11/1386
keyword
پروژه


No comments have been posted.

Top