شهاب های جوزایی در عمق جبار


این تصویر عمیق از جبار به همراه دو شهاب پر نور در حدود 2 ساعت عکاسی ثبت شده است .
Title شهاب های جوزایی در عمق جبار
Hit 3719
Location قلعه سنگی
Camera canon 6 D
Lens 24-70
Lens Aperture 3.2
F 24
Exposure 120 sec
ISO 3200


1 comments have been posted.

طاها جان یک کار خیلی خوب و با ویرایش بسیار خوب موفق باشی
Top