اعماق آسمان


یکی از پر جزییات ترین بخش های آسمان شب، محدوده ی صورت فلکی قوس و عقرب هست.
این عکس رو که در جریان سفری به مرز استان زنجان و اردبیل گرفتم قسمتی از صورت فلکی عقرب شامل سحابی های مرداب، عقاب ،اومگا و خوشه ی ستاره ای بزرگی مثل خوشه ی ستاره ای قوس رو نشون میده.
رگه های سحابی های تاریک آسمان به خوبی در عکس دیده میشن.
تمامی رنگ های شیری رنگ توی عکس مربوط به تراکم ستاره های مرکز کهکشانی است که ما در آن زندگی میکنیم
Title اعماق آسمان
Hit 4265
Location اردبیل
Camera canon 6D modified
Lens canon
Lens Aperture 3.5
F 135
Exposure 50
ISO 4000
Accessories مقر ردیاب


No comments have been posted.

Top