تاریخی

 

صورت فلکی تاریخی برزیل


مجموعه تاریخی گنجعلیخان

مجموعه تاریخی گنجعلیخان بازار کرمان

ارگ تاریخی بم

رد ستاره بر فراز ارگ تاریخی بم

ارگ بم

رد ستاره از ارگ تاریخی بم

شهر بلقیس

کهکشان راه شیری بر فراز شهر تاریخی بلقیس ، شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی

شهر تاریخی پالمیرا سوریه

کهکشان راه شیری بر فراز شهر تاریخی پالمیرا ، شهر تدمر سوریه

جبار زمستانه مهمان مسجد تاریخی ورامین

مسجد جامع ورامین

رد ستارگان بر فراز برج تاریخی علاءالدوله ورامین

رد ستارگان بر فراز برج تاریخی علاءالدوله ورامین (قدمت 7 هجری قمری(ایلخانیان

ماه و فانوس دریایی

ثبت غروب ماه در کنار فانوس دریایی تاریخی بندر انزلی

رقابت «عکاسی آسمان شب» در کنار میراث ملی ایران آغاز شد

در صدمین سالگرد تأسیس «اتحادیه بین‌المللی نجوم» (IAU) گروه ترویج علمِ «ساروس»، رقابت عکاسی آسمان شب با محوریت میراث ملی ایران را کلید زد.

Top