غروب شکارچی


Title غروب شکارچی
Hit 3194
Location بسطام
Camera 60D
Lens 18-55@18
Lens Aperture 3.5
Exposure 25
Filter Cokin Diffuser P830
ISO 1600
Date of photography فروردین ۹۴


2 comments have been posted.

ممنون اقای رحیمی
آقای غیاث الدین عکس خیلی خوبی گرفته اید. نمایش آخرین شب های حضور جبار در آسمان شب و همچنین آلودگی نوری اطراف شهرتان تصویر زیبایی ساخته است. موفق باشید
Top