شهر تاریخی پالمیرا سوریه


کهکشان راه شیری بر فراز شهر تاریخی پالمیرا ، شهر تدمر سوریه
این شهر تاریخی که به دست داعش خسارت ها و تخریب های شدیدی را متحمل شده است یکی از جاذبه های تاریخی و مهم کشور سوریه به حساب می اید.
Title شهر تاریخی پالمیرا سوریه
Hit 828
Photographer احمد بلباسیاحمد بلباسی
Location شهر تاریخی پالمیرا، تدمر ، سوریه
Camera Canon 5D Mark IV
Lens Canon 14mm f2.8


No comments have been posted.

Top