کهکشان راه شیری و آسمان کویرسهل


بعد از عبور از جاده ای سخت و ناهموار به همراه طبیعت
جانوری بکر که موجب عکاسی در شبی سخت وپرخطر تر از همیشه میشد
و آسمانی که به تمام سختی هاش میارزید...
عکس فوق اولین عکس از یک تایم لپس از کهکشان راه شیری و تک شات هست
ویرایش با نرم افزارهای
AstraImage
Maxlm DL Pro6
PhotoShop
Title کهکشان راه شیری و آسمان کویرسهل
Hit 1270
Photographer Pendar AkbariPendar Akbari
Location کویر سهل پارک ملی خارتوران
Camera Canon 750D
Lens 18mm
Lens Aperture 3.5
F 3.5
Exposure 25
ISO 1600
Photography Techniques نوردهی بلند مدت
Accessories اسکای ترکر پولاری ویکسن
Date of photography 21/05/2020


No comments have been posted.

Top