ارگ تاریخی بم


متشکل از 150 شات با مشخصات ذیل برای تک فریم و استک تریل با استفاده از نرم افزار سیکویتور و پردازش نهایی در فتوشاپ ، عکس در آلودگی نوری زیاد شهری در محیط باستانی ارگ بم گرفته شده
Title ارگ تاریخی بم
Hit 2398
Location بم ، ارگ تاریخی
Camera Nikon D750
Lens Tamron 15-30 2.8
Lens Aperture 4
F 20mm
Exposure 20sec
ISO 640
Photography Techniques استار تریل
Date of photography 25/12/2019


No comments have been posted.

Top