هلال ماه


اين عكس از هلال زيباي ماه و به وسيله يك دوربين  كامپكت 4Mp و با استفاده از دوربين دو چشمي 70*15 گرفته شده است
Title هلال ماه
Hit 3601
Location كرمان
Camera Mercury Peripherals CyberPix E-450V
Lens 68 mm
Lens Aperture F/3.5
Exposure 1/8 second
ISO 100


No comments have been posted.

Top