تربیع اول


از جالب ترین عوارض سطحی ماه ساختارهای حلقه ای یا دهانه ها را می توان نام برد.

Title تربیع اول
Hit 4168
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قايمشهر
Camera وب کم orion
Telescope نیوتونی 130 میلی متری
Date of photography خردادماه 1391
keyword
جشنواره


No comments have been posted.

Top