ارگ بم


متشکل از 130 شات با مشخصات ذیل به صورت استار تریل در محدوده ی شهری و آلودگی نوری زیاد
Title ارگ بم
Hit 2205
Location ارگ بم
Camera Nikon D810
Lens Nikon 14-24 2.8
Lens Aperture 4
F 24mm
Exposure 20sec
ISO 640
Photography Techniques استار تریل
Date of photography 25/12/2019


No comments have been posted.

Top