آلودگی نوری اصفهان


آسمان شب سوژه های جذاب زیادی داره و به توصیه اساتید نجوم در کارگاه های مختلف عکاسی، صرفا نباید به دنبال عکاسی از راه شیری باشیم. این شبیه که برای عکاسی بارش شهابی رفته بودم و خبر بد این بود که هوا ابریه. این تصویر به کمک ابر ها گرفته شد که باعث شد نور شهر اصفهان زیبایی تصویرو دوچندان کنه.منتظر موندم تا صورت فلکی زیبای شکارچی نمایان بشه و بلافاصله تصویرو ثبت کردم.
Title آلودگی نوری اصفهان
Hit 1579
Location علویجه اصفهان
Camera 6D
Lens samyang 14mm
Lens Aperture 3.5
Telescope -
F 14
Exposure 35
Filter -
ISO 1600
Photography Techniques -
Accessories -
Date of photography 24 اذر 96
keyword


No comments have been posted.

Top