ماه


Title ماه
Hit 3001
Photographer علی رحیمیعلی رحیمی
Location اصفهان - دولت آباد - بالای پشت بام منزل
Camera کانن 30D
Lens 55-200
Exposure 12 فرم 800*1ثانیه ای
ISO 400
Photography Techniques استک با رجیستکس و پردازش با فتو شاپ
Accessories دکلانشور و سه پایه
Date of photography 93/3/16


No comments have been posted.

Top