مجموعه جبار


دمای هوا منفی 22 درجه بود و به علت سرمای زیاد نتونستم کار رو ادامه بدم و تعداد فریمهای بیشتری تهیه کنم و علاوه بر اون از دقت مقر به شدت کم شده بود...
Title مجموعه جبار
Hit 3335
Photographer مسعود قدیریمسعود قدیری
Location الموت
Camera Nikon D810
Lens Tamron 24-70mm
Lens Aperture 4
F 50mm
Exposure 10x180sec
Photography Techniques ترکیب 10 عکس


No comments have been posted.

Top