مثلث دوست داشتنی


مریخ ، زحل و قلب الغرب این شبها تقریبا به صورت همزمان از افق جنوب شرق طلوع میکنند و وضعیت رصدی مناسبی دارند و جلوه زیبایی را به آسمان شب میدهند.
Title مثلث دوست داشتنی
Hit 3759
Location چهارمحال و بختیاری ، بارده
Camera Canon 60D
Lens Samyung 8mm
Lens Aperture 3.5
F 8
Date of photography 1395/03/11


No comments have been posted.

Top