هلال ماه و زحل


کوه بلغویی bolqoee بلندترین کوه شهرمونه که جلوه خاصی داره و همیشه دوست داشتم تصویر متفاوتی ازش نشون بدم و چه چیز بهتر از کمک گرفتن از نجوم! سعی کردم رنگ آسمان توی لحظه غروب که فوق العاده زیباس را به درستی نشون بدم. زمان سنجی و مکان یابی عکاسی به کمک گوگل ارث و PTE بود. دقت گوگل ارث در پیدا کردن ارتفاع باعث میشه PTE نرم افزار کاملی نباشه.
Title هلال ماه و زحل
Hit 1418
Location علویجه اصفهان
Camera 6D
Lens 75-300 canon
Lens Aperture 6.3
Telescope -
F 110
Exposure 1/4
Filter -
ISO 640
Photography Techniques -
Accessories -
Date of photography 6دی 98
keyword


No comments have been posted.

Top