شهداد


Title شهداد
Hit 3026
Photographer مرتضی صالحیمرتضی صالحی
Location شهداد
Camera canon 550 D
Lens 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure 30
ISO 1600
Photography Techniques پانورما


2 comments have been posted.

ممنونم
منظره زیبایی است اگر کمی نور بیشتر به تپه ها میخورد جزییات بیشتری پدیدار میشد. موفق باشید
Top