خورشید گرفته


شاید از منظر عموم خورشید گرفتگی وقتی در حوالی ظهر اتفاق بیفته جذاب تره تا اینکه توی افق باشه ولی از نظر یه عکاس نجومی برعکسه، چون میشه با سوژه های زمینی ترکیبش کرد. به همین دلیل از مدت ها قبل برای این خورشید گرفتگی حلقوی وقت گذاشتم تا بتونم این عکسو بگیرم. هوا توی دی ماه معمولا خوب نیست و شانسم گفت ابری نبود ولی همچنان غباری بود. جدا از جدابیت های بصری، لذت بخش ترین قسمت اونجاس که به کمک علم نجوم و ریاضیات ساعت ها وقت میذاری تا دو تا عدد که یکیشون مختصات جغرافیاییه و یکیشون زمان هست بدستی بیاری تا مثل یه پیشگو بتونی بگی توی این زمان و مکان میتونی خورشید گرفته را مماس با این کوه ببینی!
Title خورشید گرفته
Hit 1373
Location علویجه اصفهان
Camera 6D
Lens 75-300 canon
Lens Aperture 25
Telescope -
F 300
Exposure 1/100
Filter -
ISO 200
Photography Techniques -
Accessories -
Date of photography 5دی 98
keyword


No comments have been posted.

Top