شهابی در جنگل


Title شهابی در جنگل
Hit 2782
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای کیله
Camera 5D
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 20s
ISO 3200
Photography Techniques Panorama


2 comments have been posted.

خیلی ممنون آقای رحیمی عزیز. بله خیلی پر نور بود.
خیلی خوب و زیباست. پانورا ما شدن عکس اندازه شهاب را کوچک نشان میدهد. به نظرم باید یک آذرگوی خیلی پر نور را به دام انداخته باشی لذت بردم موفق باشی
Top