کردستان

 

تنیده در راه شیری


چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

راه شیری بر بالای ارتفاعات بانه

آلودگی های نوری که در عکس دیده میشه برای شهرهای کردستان عراق است

نماهایی زیبا از آسمان شب ایران

جدیدترین تصاویر عکاسان ایرانی از زیبایی های شب در نقاط مختلف ایران

Top