رد ستارگان و ماە گرفتە بر بالای کلیسای زور زور در ماکو


هر عکسی داستان خودشو داره. داستان این عکس هم تجربیات زیادی برام داشت. یک ساعت قبل از خسوف توسط بچه های بالا به جرم ورود به منطقه ممنوعه (شبه بازداشت) شدیم. تا علاوه بر گرفتن ماه شاهد گرفتن خودمونم باشیم. بعد از کلی رایزنی و تلفن کردن چند دقیقه قبل از خسوف کامل تونستیم که مشغول به کار بشیم.
Title رد ستارگان و ماە گرفتە بر بالای کلیسای زور زور در ماکو
Hit 2292
Photographer انور قادریانور قادری
Location ماکو
Camera 6D
Lens 20 سیگما


No comments have been posted.

Top