مراحل ماه گرفتگی


در این عکس مراحل ماه گرفتگی 25 خرداد 1390 در20 عکس نشان داده شده.
این ماه گرفتگی دارای 100 دقیقه گرفت کامل بود.
Title مراحل ماه گرفتگی
Hit 4464
Photographer علی عمانیعلی عمانی
Location شیراز
Camera canon 12.1 mp - digital ixus 200 is
Telescope 10 اینچ دابسونی لوله جمع شونده
F 1200
Photography Techniques افوکال
Date of photography 1390/03/25
keyword
گرفتگی


No comments have been posted.

Top