بانه

 

نمای ژرف شبانه در یاکوریت

1400/02/18

ایستگاه فضایی، زبانه‌های خورشیدی، خورشید

1400/02/14

light & neowise

چراغ موشی و دنباله دار نئووایز در دل کویر

گذر زمان و طلوع راه شیری در قبرستان اسرار آمیز


Aurora Light Eagle-Tromso

شفق قطبی در ترومسو نروژ

گذر ISS از مقابل خورشید

گذر ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل خورشید در طیف هیدروژن آلفا

خورشیدگرفتگی 5 دی 98/ نام اثر: پروفسور کیاست پور

ثبت لحظات پایانی کسوف، پایان عمر دو زبانه، پایان روز های بدون لکه در طیف هیدروژن الفا

لکه بزرگ دراوج روزهای آرام خورشید

فام سپهر(دیسک و زبانه ها) در طیف هیدروژن آلفا

Aliens

بیگانگانی در سرزمینی بیگانه، به دنبال ستاره...

سپیده دم

کمپ شبانه در شیروان دره مشکین شهر با نمایی از کوه زیبای سبلان

Top