شهابی

 

بارش شهابی جوزایی بر فراز رصدخانه "زینگ لونگ"


بارش شهابی برساوشی


بارش شهابی برساوشی مرداد ۹۹


بارش شهابی شلیاقی


کهکشان راه شیری

کهکشان راه شیری و آلودگی نوری ماهیگیران غیر مجاز

آخرین شهاب برساوشی

این عکس واپسین روزهای بارش شهابی برساوشی بعد طلوع ماه در تاریخ یکم شهریور 98 در روستای قهرود ثبت کردم.

بارش شهابی گاوران

بارش شهابی گاوران

شهاب های جوزایی

بارش شهابی جوزایی برفراز کویر حلوان

آلودگی نوری اصفهان

صورت فلکی جبار در یک شب ابری

بارش شهابی

ثبت بارش شهابی برساوشی در یک شب سرد همراه با وزش شدید باد

Top