شهابی

 

بارش شهابی شلیاقی


کهکشان راه شیری

کهکشان راه شیری و آلودگی نوری ماهیگیران غیر مجاز

آخرین شهاب برساوشی

این عکس واپسین روزهای بارش شهابی برساوشی بعد طلوع ماه در تاریخ یکم شهریور 98 در روستای قهرود ثبت کردم.

بارش شهابی گاوران

بارش شهابی گاوران

شهاب های جوزایی

بارش شهابی جوزایی برفراز کویر حلوان

آلودگی نوری اصفهان

صورت فلکی جبار در یک شب ابری

بارش شهابی

ثبت بارش شهابی برساوشی در یک شب سرد همراه با وزش شدید باد

Falling starts

عکاسی از بارش شهابی جوزایی سال ۹۷

برساووش و شبان!

حتی با وجود نور ماه، بسیاری از ساکنان زمین توانستند بارش شهابی برساووشی امسال را مشاهده نمایند.

Meteor shower

بارش شهابی برساوشی

Top