ماه گرفتگی و مسجد امام


ماه گرفتگه و مریخ همراه با مناره ی زیبای مسجد امام
Title ماه گرفتگی و مسجد امام
Hit 1526
Photographer محمد فتحیمحمد فتحی
Location میدان امام،اصفهان
Camera Canon EOS 700D
Lens Canon zoom lens 18-135
Lens Aperture f/5.6
Exposure 1/3sec
ISO 400
Date of photography 28july,2018


No comments have been posted.

Top