شیری

 

آلودگی نوری اصفهان

صورت فلکی جبار در یک شب ابری

کهکشان راه شیری

آسمان پر ستاره کویر

شکوه و عظمت

عظمت و بزرگی خداوند در آفرینش و کوچکی انسان با تقابل کهکشان راه شیری و انسان

کهکشان راه شیری بر فراز قله سبلان

کهکشان راه شیری بر فراز قله سبلان

کهکشان راه شیری بر فراز قله سبلان

در شرایط سخت هوازدگی و سرد بودن محیط در ارتفاعی نزدیک به 5 هزار متر از سطح دریا این عکس به ثبت رسیده است

راه شیری در بالای کلوتهای استان بوشهر.

راه شیری در بالای کلوتهای استان بوشهر. در دو طرف راه شیری مریخ و مشتری و در میانه راه شیری زحل دیده می شود.

شکوه راه شیری و مریخ


سیاره مشتری و راه شیری


Mountain man

کوهنوردی بسیار سخت و دشوار است . همپای این کوهنورد به ارتفاعات رفتم و یک قاب با راه شیری از این دوستمون ثبت کردم.

نگاه به کاه کشان

نگاه نیم رخ چهره یک انسان متعجب به کهکشان راه شیری

Top