تک درخت


44 دقیقه نوردهی متشکل از 132 شات 20 ثانیه ای که حدود ساعت 12 شب عکاسی شده است
Title تک درخت
Hit 1751
Location روستای سهیلی جزیره قشم
Camera canon 700d
Lens canon 18-135mm
Lens Aperture 3.5
F 18mm
Exposure 20.0
ISO 3200
Photography Techniques star track
Date of photography 1398.10.5


No comments have been posted.

Top