آغاز روز


طلوع خورشید در سواحل جزیزه زیبای قشم ، ماهیگرها آرام آرام به دنبال روزی روزانه شان روانه دریا میشوند.
Title آغاز روز
Hit 4558
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location جزیزه قشم
Camera 40 D
Lens 70-200 L Canon @ 200
Lens Aperture 4
Exposure 1/200
ISO 200
Date of photography 15/10/2009
keyword
جزیزه


No comments have been posted.

Top