نمایی از آسمان شب فصل بهار معدن نمک تالاب بین المللی گاوخونینمایی از آسمان شب فصل بهار معدن نمک تالاب بین المللی گاوخونی
.
در این تصویر که در اردیبهشت سال ۹۹ گرفته شده ، آلودگی نوری ،راه شیری و سحابیهای پیرامون آن و صورت فلکی عقرب که در تصویر اول با خطوط برای نمایش و درک بهتر انجام داده ام مشاهده میشود .

.

Data : May 2020

Canon EOS 6D mod

Canon 24mm sigma f 1.4

exp :15s

iso :4000

Software:  PS.
Title نمایی از آسمان شب فصل بهار معدن نمک تالاب بین المللی گاوخونی
Hit 1778


No comments have been posted.

Top