رد ستارگان بر فراز سامان


رد ستارگان برفراز سامان

این تصویر در یک شب بهاری از بالای ارتفاع مشرف به سامان و با نوردهی یک ساعت به صورت شات های متوالی گرفته شده است.

جهت کنترل آلودگی نوری روستا از فیلتر ان دی تدریجی به روی لنز استفاده شده است.

تجهیزات:
دوربین کنون 6 دی
لنز سامیانگ 14 میلیمتر

فیلتر کوکین ان دی تدریجی درجه 2
Title رد ستارگان بر فراز سامان
Hit 1632
Location سامان - چهارمحال و بختیاری
Camera کنون 6 دی
Lens سامیانگ 14
Lens Aperture 4
F 14
Exposure 30
Filter کوکین تدیرجی 2
ISO 2500
Photography Techniques ردستارگان


No comments have been posted.

Top